Kas töötada iseseisvalt või stuudios

Iseseisev meister või meeskonnatöö? Selle küsimuse esitavad endale kõik meistrid.

Toome näite moemaailmast: disainer või moemaja. Moemaja on autorirõivaste modelleerimise keskus. Just nemad osalevad tulevase hooaja tendentside kujundamises. Peamine erinevus on ülim kvaliteet, eksklusiivne teenindus ja pidev areng.

Töö professionaalide kollektiivis annab stabiilsuse ja loob tingimused kutseoskuste täiustamiseks. Turundustöö ning stuudio ülalpidamine on palju odavam. Klientide positiivsed arvamused suurendavad usaldust kõikide meistrite vastu. Kollektiivi on koondunud individuaalsete võimetega meistrid.

Ülesannete delegeerimine tagab kiire reageerimise. Meie kiiresti muutuvas ja dünaamilises maailmas on see suur eelis.

Üks arenguvariant võib üle minna teiseks – iseseisvad meistrid asutavad oma koole, jalad alla saanud meistrid saavad iseseisvaks ja eralduvad meeskonnast. Kõiges on oma plussid ja miinused.

Siiski, elu muutub kiiresti ja stabiilsus maksab ka midagi.

Professionaalide meeskond, kus töötatakse ühiste põhimõtete järgi, üksteist toetades ja abistades, pidevalt oma kutseoskusi täiustades ja palju turunduskanaleid omades – see on see, mille poole tasub püüelda.

Varem või hiljem jõuab selleni iga meister.

Teadmised on varandus!

Stuudio on sel juhul nende aarete allikas. Salongi kõikide meistrite kogemus võimaldab tehnikat täiustada, vältides arvukaid vigu. Igaüks teeb oma valiku. Peab teadvustama endale mõlema mooduse eeliseid ja puudusi.

Tehke kindlaks ka oma nõrgad ning tugevad küljed. See aitab koostada matriitsi, mis paneb kõik asjad paika, ja nii saavutate lühima ajaga parimaid tulemusi.